GDPR

Så hanterar PT:s Motor dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen är EU:s regelverk kring hur personuppgifter får behandlas. En annan benämning är GDPR (General Data Protection Regulation).

I PT:s Motor Policy för behandling av personuppgifter anges mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta PTs Motor om du vill ta del av policyn. Personuppgifter använder PT:s Motor för att våra anställda och kunder på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av våra tjänster och erbjudanden. Personuppgifter lagras i PT:s Motor register. Du som är anställd eller kund till PT:s Motor har rätt att kostnadsfritt få information om dina personuppgifter.

Dina personuppgifter – dina rättigheter

Här är några exempel på rättigheter för dig:

– Du har rätt få information om dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske via e-post till PT:s Motor.
– Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta PT:s Motor. Det finns även regler för dataportabilitet av uppgifter.
– Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av PT:s Motor för direktmarknadsföring.
– Du kan lämna klagomål om PT:s Motor hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Har du frågor om dina personuppgifter hos oss?

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta PT:s Motor på info@ptsmotor.se.